Pravidla soutěže

 

Celá soutěž je doprovázena "Soutěžním řádem", který zde nebudu celý opisovat, ale zaměřím se na jednotlivé body, které v krátkosti popíšu.

I. Účast v soutěži

Kdo se může soutěže zúčastnit jsem Vám popsal již v úvodu, kdy jsem se rozpovídal o ZU

II. Organizace soutěže

Soutěž probíhá v místních, okresních, územních a národním kole. Místní kolo pořádají místní organizace a vždy 6 nejlepších postupuje do Okresního kola. Okresní kolo zajišťují odbory mládeže vybraných MO ČRS ve spolupráci s jednotlivými odbory RT a LRU. Opět 6 nejlepších postupuje do územního kola. Územní kolo zajišťují odbory mládeže příslušných územních svazů ve spolupráci s pověřenými MO ČRS a odbory RT a LRU příslušných územních svazů. Opět 6 nejlepších postupuje do Národního kola. Národní kolo zajišťuje Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s odborem mládeže pověřeného územního svazu a odbory RT a LRU Rady ČRS.

6 nejlepších znamená, že postupují 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/dorostenka

III. Jury

Rozhodčí komise je volena před zahájením soutěže a má 5 členů, kdy 3 jsou zástupci zúčastněných družstev

IV. Technická ustanovení soutěže

1. Rybářské znalosti

Test - prověřují se znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžní řád RT a LRU, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrana             přírody a životního prostředí. Test má v místních a okresních kolech 25 otázek v územním a národním kole 50 otázek. Obě varianty testů je možné     vygenerovat v programu Zlatá udice, který je volně přístupný na www.rybsvaz.cz

Poznávání ryb a živočichů - prověřuje se pomocí živých exemlářů, zachovalých preparátů, obrazových karet nebo fotogalerií ryb, rostlin a živočichů. Pro   národní kolo se zajišťují živé exponáty. V místních a okresních kolech se poznává 15 druhů ryb, 10 druhů rostlin a 10 druhů živočichů. V územních a národním kole pak 20 druhů ryb, 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů.

2. Závodní lov ryb udicí na plavanou pro ZU

Při místních a okresních kolech ZU jsou povolené všechny způsoby rybolovu, záleží pouze na pořádající organizaci jaké způsoby lovu ryb umožní, kromě lovu ryb udicí na plavanou. Musí to však uvést v propozicích. Závod lovu ryb na plavanou je pořádán dle platného závodního řádu. V územním a národním kole se provádí ve dvou kolech.

3. Rybolovná technika

Zahrnuje disciplíny 1 - 5 podle mezinárodního závodního řádu pro RT. V místních a okresních kolech je možné soutěžit pouze v zátěžovém trojboji, v územních a národním kole se soutěží v pětiboji.

Disciplína č.1 - Muška na cíl (muška skish)

Závodník stojí na vyvýšeném podiu a snaží se muškou zasáhnout terče naplněné vodou v určeném pořadí. Zde může dosáhnout maximálního počtu 100 bodů.

Disciplína č.2 - Muška do dálky jednoruč

Závodník se snaží s vyvýšeného podia hodit, v limitu 5 minut, mušku co nejdále. Do výsledku se započítávají 2 nejdelší platné hody.

Disciplína č.3 - Zátěž na přesnost (erenberg)

Závodník se pohybuje po pěti stanovištích v různých vzdálenostech od cíle. Na každém stanovišti má dva hody určeným způsobem (pod rukou, zprava, přes hlavu, zleva, libovolně). Cílem je plachta s kruhy a závodník se snaží trefit střed plachty. Zde může dosáhnout maximálního počtu 100 bodů.

Disciplína č.4 - Zátěž na cíl (skish zátěž)

Toto je podoba disciplíny č.1. Závodník se snaží libovolným stylem zasáhnout zátěží 5 terčů v různých vzdálenostech. Na kždý terč má dva hody v jednom sledu. Zde může dosáhnout maximálního počtu 100 bodů.

Disciplína č.5 - Zátěž do dálky jednoruč

Závodník musí po odstartování, v limitu 1 minuty odhodit zátěž co nejdále do určené výseče. Má celkem 3 hody, přičemž se započítává nejdelší hod. Výsledná délka se vynásobí 1,5x, což se rovná počet získaných bodů.


Takto v krátkosti probíhá soutěž ZU, veškeré podrobnosti pak získáte zcela určitě od svých vedoucích, nebo přímo na stránkách www.rybsvaz.cz