Česká řeka

MO ČRS Rokycany s Odborem mládeže uspořádala pro děti z rybářských kroužků výlet na "Českou řeku" do ZOO v Plzni, kombinovanou s návštěvou sádek v objeku Plzeňské vodárny. Celé akce se zúčastnilo celkem 32 dětí ze všech kroužků. Na vodárně si mohli sáhnout na jesetera, viděli plůdek kapra a pstruha, odchované duháky a potočáky. Mohli spatřit generační ryby, ostroretky a další druhy ryb.

V ZOO Plzeň pak navštívili expozici Česká řeka",kde na vlastní oči mohli spatřit jednotlivá rabí pásma a druhy ryb které v nich žijí

Listopadové chytání

MO ČRS Rokycany s Odborem mládeže uspořádali pro děti z rybářských kroužků závody v chytání ryb na rybochovném zařízení "Řádky". Akce se konala 25.listopadu 2017 a akce se zúčastnilo celkem 17 dětí. Bohužel zřejmě díky počasí se povedlo chytit pouze jednoho kapra, přestože v rybníku je přes 2000 ks ryb. Přesto se jednalo o velmi zdařilou akci, která doufejme nebude poslední a bude se i v dalším roce opakovat.

 

Dobrodružství na míru aneb začínáme svoji činnost

8.září 2017 oficiálně zahájil svoji činnost rybářský kroužek Hrádek. Zahájení proběhlo na akci, která se jmenuje "Dobrodružství na míru" a účelem této akce je, aby si každý  vybral kroužek nebo oddíl podle toho jaký má zájem a jak je zaměřen. I rybáři na

 

této akci lákali nové členy z řad dětí. S jakým úspěchem, to se asi dozvíme na první schůzce. Pro představu jen několik fotografií, které jsem stihl vyfotit, neboť okolo protů byl docela chvilkami pořádný nával.

 

Tady se hází se zápalem

 

Pěší turistika - výlet na Padrťské rybníky

Konečně se trochu umoudřilo počasí a my jsme mohli uskutečnit pěší výlet na Padrťské rybníky, který jsme museli kvůli počasí přesunout. No i přesto jsme měli trochu smůlu, neboť z rybářského kroužku nám zbylo jen torzo a tak ve společnosti dospělých na výlet vyrazili jen děvčata a náš kamarád Honza s rodinou. Počasí bylo skvělé, sluníčko, modrá obloha a dobrá nálada. Vzhledem k povozu, který jsme sebou měli jsme zvolili cestu po asfaltu. Na spodním rybníku jsme se pokochali plochou rybníka, vyměnili si pár slov s projíždějícími cyklisty a pokračovali k cíli cesty a to na hráz horního rybníka. O tom, že zde budeme sami jsme si mohli nechat jen zdát. Přesto nás množství cyklistů nevyvedlo z míry, vytáhli jsme jednorázový gril a udělali opékačku všeho co si kdo přinesl. Cesta zpět nám utekla velmi rychle a to nejlepší na konec, ještě jedna grilovačka u Karla a Věrky s dalšími velmi milými přáteli. Pro některé z nás to byl návrat v pozdních večerních hodinách. Věřím, že to nebyl poslední výlet s kroužkem a již plánuji, že bychom se vidali společně opět někam, kde bychom třeba spoleně zakončili činnost kroužku a děti se mohli už jenom těšit na prázdniny.